• Όλη η θεωρεία γραμματικής για το επίπεδο Α junior, όπως αυτή ορίζεται από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ασκήσεις εξάσκησης με διαδραστικό τρόπο πάνω στην θεωρεία της γραμματικής , καθώς και επιπλέον ασκήσεις λεξιλογίου και σύνταξης .

 • Όλη η θεωρεία γραμματικής για το επίπεδο Pre A1, όπως αυτή ορίζεται από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ασκήσεις εξάσκησης με διαδραστικό τρόπο πάνω στην θεωρεία της γραμματικής , καθώς και επιπλέον ασκήσεις λεξιλογίου και σύνταξης.

 • Όλη η θεωρεία γραμματικής για το επίπεδο A1, όπως αυτή ορίζεται από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ασκήσεις εξάσκησης με διαδραστικό τρόπο πάνω στην θεωρεία της γραμματικής , καθώς και επιπλέον ασκήσεις λεξιλογίου και σύνταξης.

 • Όλη η θεωρεία γραμματικής για το επίπεδο A2, όπως αυτή ορίζεται από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ασκήσεις εξάσκησης με διαδραστικό τρόπο πάνω στην θεωρεία της γραμματικής , καθώς και επιπλέον ασκήσεις λεξιλογίου και σύνταξης.

 • Όλη η θεωρεία γραμματικής για το επίπεδο B2, όπως αυτή ορίζεται από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ασκήσεις εξάσκησης με διαδραστικό τρόπο πάνω στην θεωρεία της γραμματικής , καθώς και επιπλέον ασκήσεις λεξιλογίου και σύνταξης.

 • Όλη η θεωρεία γραμματικής ,εκθέσεων και προφορικής εξάσκησης για το επίπεδο C2 , όπως αυτά ορίζονται  από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ασκήσεις εξάσκησης με διαδραστικό τρόπο πάνω στην θεωρεία της γραμματικής , καθώς και επιπλέον ασκήσεις προφορικής εξάσκησης και εκθέσεων.