• Ασκήσεις εξάσκησης λεξιλογίου ,γραμματικής και σύνταξης με διαδραστικό τρόπο για το επίπεδο A2, όπως αυτό ορίζεται από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.