• Όλη η θεωρεία γραμματικής ,εκθέσεων και προφορικής εξάσκησης για το επίπεδο C2 , όπως αυτά ορίζονται  από το κοινό πλαίσιο αναφοράς στην ξενόγλωσση εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Ασκήσεις εξάσκησης με διαδραστικό τρόπο πάνω στην θεωρεία της γραμματικής , καθώς και επιπλέον ασκήσεις προφορικής εξάσκησης και εκθέσεων.